IC Chức năng

LM358 SOP8 SMD
Xem nhanh

LM358 SOP8 SMD

2.000₫

LM358 DIP08
Xem nhanh

LM358 DIP08

2.000₫

LM324N - DIP14
Xem nhanh

LM324N - DIP14

3.000₫

TDA2003
Xem nhanh

TDA2003

5.000₫

TDA2030A

Hết hàng

TDA2050A

Hết hàng

TDA2822M
Xem nhanh

TDA2822M

4.000₫

TDA7293
Xem nhanh

TDA7293

40.000₫

TEA2025B

Hết hàng

LM386 SOP8
Xem nhanh

LM386 SOP8

2.000₫

LM386 DIP8
Xem nhanh

LM386 DIP8

3.000₫

L293D DIP 16
Xem nhanh

L293D DIP 16

20.000₫

74HC32 DIP-14
Xem nhanh

74HC32 DIP-14

3.500₫

74HC374 - SN74HC374N
Xem nhanh

74HC374 - SN74HC374N

5.000₫

74HC595 DIP-16
Xem nhanh

74HC595 DIP-16

2.000₫

74HC08 DIP-14
Xem nhanh

74HC08 DIP-14

4.000₫